[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[plamo:32582] Re: emacs + mewFrom: Chie Nakatani <jeannechie@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Subject: [plamo:32581] emacs + mew
Date: Wed, 01 Aug 2018 18:26:02 +0900 (JST)

> emacs + mew
> 
> ごく普通に
> .mew.el を書き換え
> emacs について
> site-start.d を確認
> chie02@jeanne:~/.emacs.d/site-start.d$ ls
> behavior.el look.el  mozc-el_el  mu-cite_el skk_el    uim_el
> edit.el   major.el mozc.el   package.el timidity_el wl_el
> key_el    mew_el  mozc_el.org print.el  uim.el.org  yatex_el
>
> emacs -f mew
> と入力すると、
> mew は起動できず

デフォルトでは読み込まないようにしているので、
~/.emacs.d/site-start.d/mew_el を mew.el にしないと使えないです > Mew

------
こじま


Follow-Ups
[plamo:32583] Re: emacs + mew, Chie Nakatani
[plamo:32587] Re: emacs + mew, Chie Nakatani
References
[plamo:32581] emacs + mew, Chie Nakatani

[検索ページ] [メール一覧]
Plamo ML 公開システム